Groningen Sport Revalidatie

Heup

Weer gaan bewegen, met minder pijn en meer kracht!

Fysiotherapie Groningen bij heupklachten

Gerichte stabiliteits, coördinatie en krachttraining bij artrose aan heup.

Door de toenemende vergrijzing krijgen we in de dagelijkse praktijk in toenemende mate te maken met coxartrosepatiënten. Er zijn nu 2 miljoen 65-plussers in Nederland, terwijl er over 10 jaar een verdubbeling wordt verwacht.
Ook heeft dit te maken met de goede resultaten van vooral gerichte oefentherapie en de wetenschappelijke onderbouwing. Onze nadruk ligt vooral op zo lang mogelijk onderhouden van functies en activiteiten zonder al te grote beperkingen. Verder stimuleren we om zo lang mogelijk te participeren in de maatschappij.
Belangrijk is de zelfredzaamheid en het meedoen aan sportactivieiten waar mogelijk van de patiënt.

"Bezocht vanwege rug- en bekkenklachten tijdens het hardlopen bij het trainen voor een halve marathon. Goede oefeningen gedaan, zorgden voor een betere stabiliteit en verminderde de klachten binnen enkele weken. Daarna pijnvrij kunnen lopen. Erg tevreden."

Artrose is een degeneratieve aandoening. Het is een van de meest voorkomende aandoeningen van het bewegingsapparaat. Men verwacht dat in het jaar 2020 maar liefst 19,2% van de bevolking ouder zal zijn dan 65 jaar.
Hieruit volgt de verwachting dat artrose in 2020 bij de top 4 zal behoren als belangrijkste oorzaak voor ‘disability’ (Reijman et al, 2004).
Van de mensen die ouder zijn dan 65 jaar, heeft 10% heupklachten. Van deze groep krijgt 70% de diagnose ‘coxartrose’ van de huisarts en wordt 65% verwezen naar de (sport)fysiotherapeut. (Hoeksma, 2003)

Groningen Sportrevalidatie / Sportfysiotherapie praktijk