Groningen Sport Revalidatie

Peesletsel Rotator Cuff

Als schouder fysiotherapeut herkennen wij de de volgende factoren die horen bij peesletsels:

 • vaak zijn het patiënten met pijnklachten die geleidelijk aan erger worden.
 • de patiënten zijn vaak ouder dan 40 jaar.
 • liggen op de schouder is pijnlijk.

In 75% van de gevallen is deze patiëntengroep gebaat bij conservatieve therapie. Onze actieve oefentherapie leidt dan ook tot tevredenstellende resultaten. Een pees heeft gedoseerde trekbelasting nodig om te herstellen; zonder trekbelasting gaat de conditie van de pees achteruit; actief oefenen is noodzakelijk uw pees te laten herstellen. Teveel trekbelasting is natuurlijk ook niet goed; als schouder fysiotherapeut kunnen wij dit goed doseren en begeleiden wij u hier persoonlijk bij. Peesweefsel houdt niet van plotseling veranderende belasting, wij zorgen voor een stap voor stap beleid.
Omdat peesvezels maar langzaam herstellen, is het op voorhand duidelijk dat u thuis ook langdurig moet oefenen (12 weken) voor een duurzaam resultaat!

Overzicht

Pezen zorgen voor de aanhechting van een spier op het bot. Deze samenwerking zorgt ervoor dat 2 botdelen kunnen bewegen. Peesaanhechtingen kunnen ontsteken, degenereren (afname kwaliteit) en ruptureren (scheuren).

De oorzaken kunnen zijn:

 • plotseling optredende lokale beschadiging van de pees
 • door teveel te bewegen, overbelasting
 • kalkafzetting
 • leeftijd (ouder worden)
 • bewegingsarmoede ( onderbelasting)
 • medicijnen
 • reumatische aandoening
 • een scheur kan ontstaan bij een val.

Een ontsteking heeft vaak één of meerdere kenmerken. Een ontsteking is een natuurlijk proces dat nodig is om herstel te kunnen laten plaatsvinden.

Symptomen

Bij een ontsteking zijn de volgende kenmerken te onderscheiden:

 • pijn (vooral bij gebruik van de pees)
 • zwelling ( meestal niet zichtbaar)
 • temperatuur stijging (soms voelbaar op de huid)
 • roodheid (meestal niet zichtbaar op de huid)
 • beperkte functie ( afhankelijk van de ernst en locatie)

Ook zou de pees dikker kunnen worden waardoor deze meer ruimte in gaat nemen. Bij een scheuring ontstaat het onvermogen om de arm te heffen omdat de functie van de spier deels wegvalt. Peesweefsel wordt zwakker naarmate men ouder wordt, de kwaliteit van de pees wordt minder en kan gaan ontsteken bij bovenhandse activiteiten door overbelasting. Bij onderbelasting kan het peesweefsel verzwakken en minder worden van kwaliteit. Een spierscheuring kan ontstaan door bv een val of spontaan ontstaan bij oudere mensen. Koelen kan pijnverminderend werken.

Diagnose

Als schouder fysiotherapeut zijn we gewend om een uitgebreid lichamelijk onderzoek uit te voeren.

Hierbij maken we gebruik van specifieke schouder testen om tot een mogelijke diagnose te komen. We proberen klinische patronen te herkennen en maken gebruik van test clusters. Indien mogelijk vragen we de patiënt zijn specifieke werp/ gooi slag beweging te maken en deze te analyseren. Bij aanvullende diagnostiek verwijzen we naar de sportarts of de schouder orthopeed.

Op basis van al onze bevindingen stellen we gezamenlijk met de patiënt een behandeltraject en starten we een actief oefenprogramma.

Behandeling

Bij een degeneratieve cuff ruptuur is er spake van een geleidelijke ontstaanswijze en komt de patiënt met pijnklachten. 75% van deze patiënten groep reageert goed / voldoende op onze actieve aanpak met behulp van specifieke krachttraining. Naast het versterken van de spieren rondom het schouderblad en de schouder wordt er ook veel aandacht besteed aan de rompspieren.

Bij een traumatische cuff ruptuur is er een acuut moment geweest en kan operatie zinvol zijn. Bij de revalidatie hiervan vragen we altijd het operatieverslag op ter inzage, om maatwerk te leveren tijdens de revalidatie.

Tijdens de 1e fase na de operatie draagt de patient een sling om de hechtingen en de fixatie van de ankers in de schouder te beschermen. De doelen voor therapie zijn dan: vermindereing van pijn en ontsteking, versterken spieren van het schouderblad, educatie patiënt en daarna de beweeglijkheid bevorderen.

In fase 2 kiezen we o.a. voor oefenen in een gesloten keten en bouwen dit later uit naar oefenen in een open keten. Met focus op verbetering van de beweeglijkheid in het dagelijks leven en spierkracht van de spieren rondom de schouder.

In fase 3 ligt de focus op hervatting van werk en onderhandse sport. Hierbij gaan we gezamenlijk de bovenhandse sportactiviteiten weer trainen.

Tips / preventie

Groningen Sportrevalidatie / Sportfysiotherapie praktijk