Groningen Sport Revalidatie

Schouder pijn bij bovenhands bewegen, sub-acrominaal pijn syndroom (SAPS)

Groningen Sport Revalidatie is actief lid van het Schoudernetwerk Noord. Een netwerk van medische professionals gespecialiseerd in uw schouder!

Wij als schouder fysiotherapeut zijn specifiek opgeleid om schouder letsel te behandelen.

Pijnklachten is de meest voorkomende schouderklacht. De klachten kunnen zich op meerdere manieren presenteren, aan de voorzijde , bovenzijde of achterzijde van je schouder. Vaak is de onderliggende oorzaak instabiliteit van het schoudergewricht. Tegenwoordig weten we dat er meerdere oorzaken zijn die een pijnlijke schouder kunnen veroorzaken. Overmatig gebruik van spieren en pezen en veroudering kunnen pijn provocerend zijn. Met name bovenhandse activiteiten zijn dan in de schouder en arm voelbaar. In een later stadium blijft deze pijn ook in rust.

Overzicht

Pijn provocatie bij "jonge" patienten is mogelijk op basis van:

 • instabiliteit
 • tendinopathie van de rotatorcuff spieren
 • pathologie van de biceps pees
 • disfunctie van de scapula (schouderblad)
 • beperking in de beweeglijkheid

Bij oudere patienten op basis van:

 • afwijkingen van het acromion
 • pathologie van het AC gewricht
 • ruptuur van de rotatorcuff

Er kunnen pijnklachten ontstaan door overmatig gebruik en/ of veroudering van pezen, bursa, kapsel bij bovenhandse activiteiten. Oorzaken zijn vaak de repeterende sportactiviteiten met o.a spiervermoeidheid en / of afname van beweeglijkheid van het schoudergewricht.

Symptomen

Een verminderde scapula (schouderblad) functie kan mogelijke inklemming veroorzaken, wat weer pijn geeft en vermindering van spierkracht. Impingement is een symptoom en door middel van een goed schouderonderzoek moet er gekeken worden naar onderliggende oorzaken.

Diagnose

Tijdens het lichamelijk onderzoek worden schoudertesten uitgevoerd. We gaan op zoek naar bewegingsbeperkingen en de specifieke pijn die ontstaat tijdens de bewegingen. Bij de zijwaartse beweging om de armen omhoog te brengen kan er een 'painful arc' ontstaan. Dit kan duiden op een impingement 'inklemming' van weefselstructuren. De schouder wordt ook getest op instabiliteit en kracht van de betreffende spieren. Een optimale werking van een stabiel schouderblad geeft de mogelijkheid om opgebouwde kracht en snelheid door te geven aan de bovenste extremiteiten. Bij het bovenhands achterover brengen / draaien van de arm kunnen er structuren klem komen te zitten. Bij de voorwaartse versnelling en het afremmen kan er ook pijn worden veroorzaakt aan de voorzijde van de schouder.

Behandeling

Onze opbouw van revalidatie training kan er als volgt uitzien, dit is uiteraard afhankelijk van de diagnose en hetgeen we hebben getest op kracht, coordinatie, mobiliteit, stabiliteit en uithoudingsvermogen.

 1. scapulathoracale training
 2. glenohumerale training tot 90 graden abductie
 3. glenohumerale training boven 90 graden.
 4. Functionele training volgens de methode Kibler
 5. Sport specifieke revalidatie.

Iedere stap in de revalidatie is een verzwaring op het gebied van kracht en snelheid met een stabiel schouderblad.

Tips

Groningen Sportrevalidatie / Sportfysiotherapie praktijk